Regels Texas Hold’em


Bij Texas Holdem wordt gebruik gemaakt van een soort onderzetter die aangeeft van waaruit gedeeld wordt. Deze onderzetter noemt men de button. Voordat gedeeld wordt moeten de 2 spelers die links van de button zitten (met de klok mee) verplicht geld inzetten, deze inzetten worden de blinds genoemd. De speler direct naast de button zet de kleine blind in (small blind), de speler naast hem de grote blind (big blind). De grote blind is 2 keer zo hoog als de kleine blind. Alle overige spelers hoeven niks in te zetten om hun startkaarten te mogen zien, om de daarop volgende kaarten te zien moeten ze minimaal het bedrag van de grote blind inleggen.

Vervolgens krijgt iedere speler twee dichte kaarten gedeeld. Dicht betekent dat alleen de speler zelf zijn eigen kaarten kan zien. Hierna begint de eerste inzetronde. De speler die naast de grote blind zit (met de klok mee) is als eerste aan de beurt, vervolgens komen de andere spelers kloksgewijs aan de beurt. De spelers die de blinds hebben betaald zijn als laatste aan de beurt. Iedere speler heeft de keuze tussen verhogen (bet), opgeven (fold) of meegaan (call) met de grote blind. Als niemand de grote blind verhoogt heeft kan de speler die de grote blind betaald heeft ook passen. Hij kan dan gratis de volgende kaarten zien. Spelers die opgeven doen niet meer mee met het vervolg van het spel en mogen pas het volgende spel weer mee doen.

Hierna worden 3 kaarten open op tafel gedeeld (flop). Open wil zeggen dat iedereen ze kan zien. Deze kaarten zijn zogenaamde gezamenlijke kaarten, wat inhoudt dat iedere speler deze kaarten mag gebruiken om een combinatie te maken. Vervolgens begint de tweede inzetronde. Deze verschilt van de eerste inzetronde in die zin dat nu van de overgebleven spelers de speler die links van de button zit als eerste aan de beurt is.

Nadat de tweede inzetronde is afgelopen, wordt er een vierde open kaart op tafel gedeeld (turn) gevolgd door de derde inzetronde. Ook hierbij is de speler links van de button als eerste aan de beurt. Vervolgens wordt de vijfde en laatste kaart open op tafel gedeeld (river) en volgt de vierde en laatste inzetronde.

De spelers die na de vierde inzetronde zijn overgebleven laten vervolgens hun hand zien, waarbij de speler met de beste combinatie de pot wint. Elke combinatie van de 5 open kaarten op tafel en de 2 dichte kaarten van de speler is mogelijk, de hoogste combinatie telt. Het is mogelijk dat spelers dezelfde combinatie hebben. In dat geval wordt de pot gedeeld.