Starthanden NL 6max

Starthanden No Limit 6max, lage limieten (NL100 en lager)

Zonder raise voor je:

UTG 55+, AQ+, Ajs, KQs

MP 44+, AJ+, Ats+, KJs+

CO 22+, AT+, A9s+, T9s+, KTs+, KQ

BTN 22+, A8+, Axs, elke combinatie van 2 kaarten tien en hoger, SC 56+

SB als iedereen voor je fold raise dan alle BTN handen. Met 1 of meer limpers voor je kan je alle BTN handen completen en de sterke handen raisen, 88+, AQ+, AJs+.

BB raise 88+, AQ+, AJs+, check de rest. Als alleen de SB limpt raise dan wat meer handen

Als er nog niemand in de pot zit moet je de handen die je kan spelen altijd raisen. Als er 1 of meer limpers zijn kan je de handen die multiway goed spelen ook meelimpen (PP, SC, Axs)

Als iemand voor je raist:

3betten: JJ+, AK

Callen: Met PP kan je een raise callen tot 8% van je stack (of die van je tegenstander als deze kleiner is). AQ, AQs, AJs, KQs.

Als er voor je geraist en ge3bet is:

4betten: AA,KK, als je tegenstanders erg aggressief zijn ook met AK/QQ.

Callen: Nooit!

Als je zelf raist en je tegenstander 3bet:

4betten: AA,KK, als je tegenstander erg aggressief is ook met AK/QQ

Als je in positie zit kun je TT,JJ,QQ en AK ook callen. Preflop met AA,KK altijd doorraisen tot je all-in zit.

Bovenstaande selectie is vrij tight. De redenen hiervoor zijn:

  • Op lage limieten zijn je tegenstanders erg loose en callen teveel. De beste manier om je hierop aan te passen is door zelf tight te spelen. Sommige spelers denken dat ze zelf veel handen (slechte off-suit azen, off-suit connectors e.d.) kunnen spelen omdat de tegenstanders loose zijn. Doe dit niet! De aanpassing die je dan maakt is zelf ook loose gaan spelen en dat gaat je zeker geld kosten.
  • Door een tighte starthanden selectie te hanteren vermijd je veel moeilijke situaties postflop. Dit is erg belangrijk omdat je postflop spel als beginnende cashgame speler meestal nog niet heel goed is.

Veel succes aan de tafels!